הודעות ועד העמותה


21
ינו
2016

סיכום פעילות העמותה בשנים 2014-15

אל:חברי העמותה

הקדמה

       העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל הוקמה במטרה להלחם בגזירות המדיניות המצמצמת במתן רשיונות על נשק פרטי לאזרחים. מדיניות זו, שהונהגה על ידי הממשלה בעידוד קולני של אירגוני השמאל וארגוני הנשים הביאה לכך שבטחון האישי של הציבור ירד לשפל שלא היה כדוגמתו בהבט של יכולת ההגנה העצמית והגנה על המרחב האישי של האזרחים הנורמטיביים. על רקע זה התחילה התארגנות הציבורית של האנשים שהבינו הן את הסכנות של פירוק האנשים מנשקם החוקי שכבר היה בידיהם ונלקח מהם והן של מניעת הצטיידות עתידית בנשק אישי. בסיכומו של דבר בעקבות המדיניות המצמצמת הציבור נשאר חשוף לכל מפגע מזדמן, חובבן ככל שיהיה ואנו רואים את התוצאות של מדיניות זו בקלות הבלתי נסבלת של ביצוע פיגועי דקירה ודריסה במרחב ציבורי שאין בו מספיק באמצעי הגנה יעילים.

       כתוצאה מכך שנמצאו סוף-סוף מספר מאות אנשים  ראשונים שאמרו: די, לא נהיה כצאן לטבח! קמה העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל.

       אחרי כשנתיים של פעילות העמותה, לאור בחירת הועד החדש ולקראת סוף שנת 2015 אנו מתכבדים להגיש לכם סיכום פעילות "עד כאן". 

       משיחות עם חברי העמותה ואנשים נוספים התברר לנו שכשלנו בכך שלא דיווחנו לחברים מייד ובהרחבה על הפעילות שלנו ואצל רבים נוצר הרושם שלא היתה פעילות מספקת. פעם נוספת הוכחה נכונות האימרה הביורוקרטית:  " לא עשית ודיווחת - עשית, עשית ולא דיווחת - לא עשית". בסיכום זה אנחנו נשתדל לתקן טעות זו ובעתיד נדאג לדיווח עדכני באתר אל כל פעילות בתיעשה.

     פירוט הפעילות.

       ראשית, ולפני הכל, אנו רוצים להודות לפעילי הועד הקודם, שחלקם ממשיכים כחברי הועד הנוכחי וחלקם נשארו חברים מהשורה בעמותה על פועלם ומאמציהם בקידום המטרות של העמותה ועל תרומתם להישגים שהושגו.

 1. חברי ועד העמותה השתתפו בכל ישיבות ועדת הפנים של הכנסת, בהם נדון נושא הנשק האזרחי.
 2. העמותה הוותה גורם משפיע מאר בהחלטה להחריג את האזרחים בעלי נשק פרטי מחובת מעבר "מבחן מסוכנות".
 3. העמותה הוותה גורם מאזן לארגוני הנשים וגורמי השמאל המתנגדים לחימוש האזרחי בזירת ועדת הפנים בכך שהביאה נתונים מדעיים בדוקים שחשפו את הסילופים, השקרים וחצאי האמיתות בהם השתמשו הנ"ל.
 4.  חברי הועד נפגשו עם מספר חברי כנסת הן בפגישות פורמליות והן על בסיס הכרות אישית ופעלו מולם לקידום זכות הציבור להגנה עצמית וזכות לבעלות על האמצעים הנדרשים לכך.
 5. חבר הועד ליאור נדיבי החל בעבודה מפרכת של איסוף, תיעוד וניתוח מידע הקשור בשימוש בנשק בישראל והכין דו"ח חודשי וסיכום שנתי. דוחות שלו הופצו בזרועות הבטחון, בתקשורת  ובמערכת הפוליטית. הם זכו בהערכה רבה על מיקצועיותם ודיוקם וצוטטו לא פעם בדיונים רשמיים בגופים אלו.
 6. חבר הועד אלכס זוהר עשה מחקר על השיטות ששימשו לרצח נשים בישראל שבו הוכח שנשק חם בבעלות פרטית אינו מהווה גורם בעל משקל כלשהו בתחום זה (כ-2.5% מהמקרים). אחרי הפצת דוח מחקר זה בתקשורת ומסירתו האישית ביד לנציגת אירגון נשים קולני במיוחד, פחתו באופן חד התקפות על בעלי נשק פרטי ורוב מרצם הופנה נגד מחזיקי נשק אירגוני ובלתי חוקי.
 7. נציגי הועד הופיעו ברדיו ובטלויזיה עם מסרים של העמותה, לרוב מול מתנגדים, והעבירו את המסרים תוך הפרכת מסרי המתנגדים, לפעמים בצורה  אסטרטיבית ביותר...
 8. נכתבו ונשלחו מכתבי עמדה כלליים ונושיאים (לקראת הצבעות ודיוני ועדת הפנים) לחברי כנסת ושרים. קצת קשה לנו להעריך את מידת ההשפעה שלהם, אבל ידוע לנו שהם הגיעו לנמענים (לפי אישורי קבלתם).
 9. הועד קיבל לידיו את טיוטת תזכיר חוק כלי יריה החדש, הביא הסתייגויות והתנגדויות לסיעפים רבים, העיר הערות והציא תיקונים. נפגשנו עם פרופסור שלמה שפירא, מחבר התזכיר ודנו איתו בנושאים אלו. החוק נמצא כעת בסבב דיונים במשרדי הממשלה הנוגעים בדבר וגרסתו הבאה תעבור שוב סבב התיחסויות שאנו נהיה חלק מהן.
 10. הקמנו ערוץ תקשורת קבוע עם הנהלת אגף לרישוי כלי היריה, הן הישן והן החדש.

נדונו מספר הצעות לשינויים ותוספות לתבחינים לרישוי כלי יריה. סיכום דיונים אלו אפשר לראות באתר.

בין היתר:  הושג ביטול של איסור החלפת כלי נשק בתבחין "משמר"

              הושג ביטול של האיסור להנפיק רשיונות לכלי הנשק המוחלפים

              הוחזר תבחין "משמר" תחת השם: "לפי הוראות המעבר"

 1. פנינו במספר הצעות הקשורות לרישוי נשק לחטיבת האבטחה של משטרת ישראל, שנושא זה נמצא גם בתחום אחריותם. אחת מהן, המיעדת לקבוע תנאי אבטחה ואיכסון נשק מחייבים ומחמירים לאתרים וארועים המעונינים למנוע כניסת אזרחים חמושים אליהם, נמצאת בשלבי דיון מתקדמים. אנו מקווים שהצאותינו תתקבלנה והדבר יצמצם עד מאד את הדרת אזרחים חמושים ממקומות ציבוריים. כמו כן, עזרנו לאזרחים רבים בפניות לרח"ט האבטחה לצורך קבלת רישיון לפי תבחין "המלצה פרטנית של המשטרה".
 2. יצרנו קשר שוטף עם אגודה רוסית "הזכות על נשק", כולל אישור שימוש בחומרי ההסברה שלהם למטרותינו.
 3.  באופן שוטף אנחנו עונים לשאלות המופנות אלינו על ידי בעלי נשק ואזרחים שמעונינים בו, אך מסורבים וממליצים על דרכי פעולה לפתרון הבעיות המוצגות. במקרים שהדבר נדרש, אנו פונים כאירגון לגורמים המטפלים (לפי העינין), כגון אגף לרישוי כלי יריה, משטרה/חטיבת אבטחה או מפנים את הפונה לייעוץ משפטי.

תוכניותינו לעתיד

 1. להמשיך לפעול לקידום מטרות העמותה מול חברי כנסת במטרה ליצור שדולה שתהווה משקל נגד פרלמנטרי למתנגדי חימוש אזרחי.
 2. לפעול ביתר אסרטיביות מבעבר מול גורמים מתנגדים, בעיקר נגד פורום "אקדח על שולחן המטבח", תגובות לפרסומיהם ואי השארת הזירה להם.
 3. לפעול ביתר אסרטיביות מבעבר מול אגף לרישוי כלי היריה והמשטרה, תוך הזנחת השיקול "לא להרגיז".
 4. השקעת יותר מאמץ להגיע עם המסרים שלנו לתקשורת בערוצים הגדולים ברדיו ובטלויזיה.
 5. הפצת חומר הסברתי ב"דיוור ישיר" בצורת פליירים וסטיקרים.
 6. העברת סמינריונים בנושאים מיקצועיים כמו אלה שהועברו בכינוסי העמותה.

צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל