הודעות ועד העמותה


29
אוק
2016

סיכום פגישה בין נציגי העמותה לתרבות הנשק והנהלת האגף לרישוי כלי היריה.

בתאריך 17.8.2016 נערכה פגישה בין נציגי האגף לרישוי כלי יריה (ר. האגף- הרצל קבלו,סגנו- יוסף מנשה ומנהל תחום הפיקוח - דודו עובדיה) לנציגי העמותה לקידום תרבות הנשק (אלכס זוהר- יו"ר העמותה, רם דישון - מ"מ יו"ר וגנאדי מנוסיס- מזכיר העמותה).

כשבועיים לפני הפגישה הועבר לאגף המכתב בו פורטו הדרישות של העמותה על מנת לתת לאנשי האגף להכין את עצמם לפגישה ולהענות לפחות לחלק מהדרישות כדי ליתר את הדיון במה שיש עליו הסכמה/הענות.

  1. להלן נושאים שהושגו בהם הסכמות תרום פגישה:

א. תפסק שליחת מכתבים של האגף לאזרחים עם הלוגו של האגף, זאת למניעת זיהוי כתובות בהם יש נשק על ידי גורמים עבריניים.

ב. תתאפשר הוצאת כלי נשק מופקדים וקנויים מבית עסק שנסגר בהוראת האגף.

ג. גיל מינימום להוצאת רישיון לנשק לנשים יורד ל-20. נושא זה גם הועלה בכנסת מה שבהחלט תרם לפתרונו.

  1. להלן נושאים אחרים שהועלו בפגישה, לא הושגו בהם הסכמות והטיפול בהם ימשך:

א.הפיכת רשיונות להחזקה לרשיונות לנשיאה.

 לגרסת האגף: "הנושא נמצא בבחינה במטרה להסב את הרישיון לנשיא רק למי שנדרש בהתאם להנחיות המשרד".

לגרסתינו, יש להפוך רשיונות במעמד "החזקה" ל"נשיאה" לכל מי שיהיה מעונין בכך בלי התניות מגבילות, רק בכפוף לאימון בעת החלפת הרישיון. אין כל היגיון בכך שאלפי כלי נשק ישכבו בבתי אזרחים כאבן שאין לה הופכין ולא יהיו זמינים לשום פעולה הגנתית בהעדר תחמושת ואימון, כאשר אותם האזרחים כשירים מבחינה אישית להחזיק ולשאת נשק אישי. מעמד "החזקה" ישאר רק למי שיהיה מעונין בכך ולמזכרות.

ב.דרשנו לבטל אגרה והצהרת בריאות למחזיקי נשק מושבת.

ג. החזקת נשק על ידי מי שתבחין/עילה  המקוריים שלפיהם הוא קיבל אותו, בוטלו על ידי הרשות.

אזרחים בעלי נשק שהחזיקו בו מעל 10 שנים ללא בעיות מורשים להמשיך ולהחזיק בו, גם אם העילה המקורית לאישורו כבר אינה קיימת. זאת תחת תבחין (?) "הוראות המעבר".  בעבר סעיף זה היה נקרא "תבחין מלפני 1996", "תבחין אחר", ו"תבחין משמר".

ביקשנו לפרט באופן ברור מה הן "הוראות המעבר".  אם הן אינן תבחין, מה תוקפן ומה הגזירות שמתוכננות לאזרחים בעלי נשק אישי כשתוקפן יפוג. אם הן תבחין תקף, מדוע הוא מוגדר כהוראות ומדעו בעלי נשק חדשים שהחזיקו בו מעל 10 שנים ללא בעיות לא מקבלים (נכון לעכשיו) הערכת רשיונותיהם תחת תבחין זה ונדרשים לוותר על הנשק שלהם?

בראיה מפוקחת, אין כל היגיון והגינות לדרוש מאדם שנמצא מתאים לשאת נשק אישי לוותר עליו רק בגלל שהרשות המוסמכת ביטלה, באופן חד-צדדי וללא הודעה מוקדמת, את התבחין שעל בסיסו אותו אזרח קיבל את רישיונו. יש לקבוע תקנה לפיה אזרח שקיבל רישיון נשק יהיה רשאי להחזיק בנשקו כל עוד הוא מעונין בכך ומסוגל לכך ללא תלות ב"פז"מ" הרישיון או בעילה לפיה קיבל אותו, אלא אם כן יש מניעה חוקית להחזקת נשק על ידו (צו בית משפט, התנגדות המשטרה /משרד הבריאות וכדומה).

ד. דרשנו  לבטל את התניית בעלות על נשק בשרות מילואים פעיל או בדרגה צבאית כלשהי. אין כל קשר בין שרותו של האדם במילואים או דרגתו ובין יכולתו לתפעל אקדח אישי. בשיטת רישוי הנוכחית אנשים ששוחררו משמ"פ עקב גיל (45 בסה"כ, אנשים צעירים ופעילים בכל קנה מידה!), בעיה רפואית מינורית או שסתם לא נדרשים על ידי צה"ל עקב עודף  בעלי אותו מיקצוע צבאי, יידרשו לוותר על נשקם. במה הם אשמים ולמה בטחונם האישי צריך להיות מופקר?

ה. דרשנו לבטל לאלתר את "תפקיד" מפקח מטווח. הפונקציה ההדרכתית הבסיסית תהיה מדריך ירי. במצב כפי שהוא כיום אדם נדרש לעבור קורס מפקח מטווח, לעבוד שנה כמפקח במטווח מורשה ורק לאחר מכן יכול לעבור קורס מדריכי ירי. מדובר באיוולת. בפועל המטווחים לא מחזיקים מפקחים, אפילו לא בחינם, שלא לדבר על בתשלום. פשוט, אין מה לעשות איתם במטווח.

 תכני שני הקורסים דומים, מדריך מקבל כמעט את אותם הנושאים, רק יותר בהרחבה. אין כל הצדקה לגרום לאנשים לעבור קורס מיותר, שגוזל זמן וכסף ועוד לגרום להם לבזבז שנה סתם בניהם. לתפקידים אחרים, שלא קשורים בהדרכת ירי וניהול בטיחות במטווחים, להם דרשו קורס מפקחים כי פשוט לא היה משהו אחר, פותחו קורסים ייעודים, כגון קורס מנהלי חימוש אירגוני או עובדי בית מסחר לנשק.

יש התנגדות אינסטינקטיבית לכך באגף, אך הבטיחו לקיים דיונים פנימיים על נושאים אלו. נקווה שהגיון יחלחל...

ו. בסעיף 6 של דרישות סף לקבלת רישיון פרטי רשום שרישיון כזה ינתן רק למי שאינו זכאי לקבל נשק מבעל רישיון מיוחד ובין הסיבות המפורטות לפיהן הוא לא יכול לקבל נשק פרטי מופיעה גם זכאותו לקבל מבעל רישיון מיוחד נשק לצורך סרטים, הופעות והצגות.

מעבר להתנגדות הכללית שיש לנו לסעיף זה, לא מובן לנו איך ולמה זכאות לקבל נשק מעוקר/מוסב לירי דמה בלבד מונעת מאדם העומד בתבחינים לכך לקבל רישיון לנשק אמיתי. דרשנו לתקן עיוות מוזר זה.

  1. להלן נושאים שהועלו על ידינו ויש התנגדות להם באגף או שאין להם פתרונות נכון לרגע זה.

א. בעיית התורים ללשכות.

ב. זכאות אוטומטית לרישיונות לרובי ואקדחי אוויר למי שיש להם רשיונות לנשק מבצעי.

ג. אימוני ירי בנשק מבצעי למי שאינו בעל רישיון נשק משלו.

ד. הפקדת נשק קצרת מועד בתחנות משטרה לצורך כניסה למתקנים אליהם כניסה עם נשק אסורה, אך אין בהם סידורי הפקדה, כגון נתב"ג.

ה.ביטול התקנה המחייבת את מי שאיחר לחדש את רשיונו בזמן לבקש רישיון חדש לפי תבחינים נוכחיים כאשר  "לפי הוראות מעבר" לא יחשב כתבחין העומד לזכותו לצורך זה.

יש התפתחויות בתחום זה בעקבות תביעות משפטיות שהוגשו נגד האגף. אנו נמשיך לעקוב אחריהן ולעדכן אותכם באתר ובפייסבוק.

 

אנחנו נמשיך לפעול הן מול האגף והן מול גורמים נוספים למציאת פתרונות לבעיות שהוצגו בסעיפים 2 ו-3.

  1. הודעות האגף כפי שנמסרו בסיכום שיצא מטעמם:

                        מצוטט במדויק, בלי עריכה כלשהי.

א. ישנה כונה להרחיב את פעילות האגף שיכלול גם את תחום האבטחה כך שכלל הרישוי ירוכז תחת קורת גג אחת.

ב. להגברת מיומנות מחזיקי הנשק תוכנס תקנה להרחבת האימונים תוך ביצוע אימון שוטף אחת לשנה במקביל הרישיון שיונפק יהיה תקף ל- 6 שנים – בעבודת מטה.

 

העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל תמשיך לפעול בצורה עינינית אך אסרטיבית  הן מול האגף לרישוי כלי היריה והן מול גורמים אחרים לקידום הזכות של אזרח ישראלי נורמטיבי וכשיר לשאת נשק אישי להגנה עצמית והגנת סביבתו.


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל