הודעות ועד העמותה


29
נוב
2015

סיכום הפגישה עם הרצל קבלו, 12/11/15

לידיעת כל החברים: 
מצ"ב סיכום פגישה עם הרצל קבלו, מנהל אגף רישום כלי יריה במשרד הבט"פ (מחליפו של יעקב עמית). יש בסיכום זה (שקיבל את אישורו של מר קבלו) כמה הבהרות חשובות וחידושים מעניינים יחסית למה שהורגלנו אליו בשנים אחרונות, אך יש בו גם כמה נקודות 

סיכום הפגישה עם הרצל קבלו

1. רם הציג את מטרות וחזון העמותה:- נשק לכל יוצא צבא כשיר.

2. רם הציג את המסמך של המכון למדיניות נגד טרור, והדגיש שלא היה כל קשר מוקדם בין העמותה לבין האישים שגיבשו את המסמך, ולמרות זאת קוי המחשבה של הצוות והעמותה דומים מאד.

3 הרצל הציג בקצרה את קו המחשבה הנוכחי של המשרד:- מדיניות מאזנת, במקום המדיניות המצמצמת שהיתה נהוגה בעבר. דבר זה בא לידי ביטוי בהקלות האחרונות. הקלות אלו הן תוצאה של תהליך חשיבה רב-משתתפים במשרד, ואמור להמשך גם בעתיד. 

אין כל כוונה לרדת משיטת התבחינים הנוכחית.

ההקלות האחרונות נוגעות לאוכלוסיה שיש לה קשר לשימוש בנשק, במיוחד יוצאי צבא ובוגרי יחידות מיוחדות.

4. הרצל מאמין בהרכבת צוותי חשיבה מקרב אנשי מקצוע על מנת ללבן סוגיות ולהגיע לפתרונות מוסכמים. הבענו את רצוננו להשתתף בצוותים כאלו.

5. מה קורה כאשר בעל רשיון חדל לעמוד בעילה שבגינה ניתן? יהיה עליו לותר על הנשק ובלבד שחלפו פחות מ-10 שנים... היינו אם החזיק בנשק יותר מ-10 שנים ועמד בכל שנדרש במסגרת החידוש , יוכל להמשיך ולהחזיק בנשק (כמצוין בסעיף הבא- 6 להלן).

6. בהמשך לאמור לעיל, מי שהחזיק ברשיון כדין במשך 10 שנים ברציפות, ללא עבירות רישוי ואחרות, רשיונו יחודש תחת התבחין ״בהתאם להוראת מעבר״. זו למעשה חזרה של התבחין המשמר.

7. בניגוד להנחיה קודמת, המשרד ינפק רשיון לכלי שהוחלף במסגרת התבחין המשמר (או ״בהתאם להוראת מעבר״), בכפוף לבדיקת שמישות של הכלי.

8. הרצף של התבחין המשמר נשמר גם לאחר החלפת הכלי (כאמור, בכפוף לכך שבעל הרשיון הנו ללא עבירות רישוי ואחרות).

9. ניתן להחליף חלקי נשק בעלי מספר טבוע, ובתנאי שכלי הירייה ברישיון תקף , בכפוף לאישור הרשות המוסמכת.

10. ביקשנו מנגנון לאפשרות לירי חופשי גם לאלו שאין להם רשיון (למשל קרובי משפחה). הצגנו את המתווה שהוזכר ע״י יעקב עמית אך לא מומש בפועל. בשלב זה אין אישור.

11. היו מספר מקרים בהם ספורטאי פעיל שקיבל רשיון שני בעילה של ספורטאי, נדרש להמיר את העילה של הראשון שלו ממשמר לספורטאי פעיל. אנו מבקשים אישור שארועים כאלו נעשו בטעות ולא יחזרו.

12. העלינו את הסוגיה של מעבר מייעוד אחזקה לייעוד נשיאה. הרצל ענה שתהליך כזה כרוך בהגשת בקשה, שתישקל ע״י האגף.

13. העלינו בפעם המי-יודע-כמה את נושא הלוגו של האגף על מעטפות הודעות החידוש, שלמעשה מצביעות על כתובות של בעלי נשק, וביקשנו להסתפק בלוגו ממשלתי תמים.

14. העלינו את הנושא של "ישובים זכאים". אנו סבורים שבתנאים הקיימים כיום נדרשת חשיבה חדשנית בנושא  "אזורי סכנה". לדוגמה: כפר סבא, עפולה, באר שבע. הנושא נבחן ונכון להיום התבחינים לא ישתנו.

15. העלינו את  סוגיה של מה קורה לרשיון של אזרח שקיבלו כחוק על סמך תבחין קיים, ולימים התבחין בוטל. יצויין שהאזרח עדיין עומד בתבחין ואין שום פגם בהתנהגותו (ללא עבירות רישוי ואחרות), ועדיין לא חלפו 10 שנים מיום שקיבל רשיון. יהיה עליו לותר על הנשק. 


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל