נושאים בטיפול


5
פבר
2016

שינוי ייעוד נשק

אל: מר הרצל קבלו, ראש אגף לרישוי כ"י                                                              5.2.2016

מאת: העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

הנדון: שינוי ייעוד נשק

א.נ.,

חלק מכלי הנשק הנמצאים בידי אזרחי ישראל הנם לאחזקה בלבד. אסור לשאת אותם לצורך הגנה עצמית ואף לא מוקצת עבורם תחמושת. $למעשה, נשק כזה אינו שונה ממשקולת רגילה. הוא חסר ערך מבצעי כלשהו ובעלי נשק כזה סתם מבזבזים עליו כסף לחידוש הרישיון שבמהלכו ברוב המטווחים אפילו לא נותנים להם להתאמן בו ומבוצע בו ירי של 5 כדורים לבדיקת תקינות על ידי המדריך. נגבית מהאזרח אגרה ונדרש מילוי הצהרת בריאות, כמו לנשק לנשיאה.

יצויין בהדגשה שנשק זה (פרט למזכרות) היה בעבר נשק לנשיאה והסטטוס שלו שונה באופן חד-צדדי על ידי האגף ממניעים שאינם ידועים לאזרח ומבלי שהביא לכך את הסכמתו או שנשאל על כך. יצויין, שמחזיקי נשק כזה עונים על כל הקריטריונים אישיותיים הנדרשים מכל בעל נשק לנשיאה.

עכשיו, כשאסון שבמדיניות המצמצמת ברור כבר לכולם חוץ, אולי, מפורום "האקדח על שולחן המטבח",  ומדיניות השר היא להעלות את מספר כלי הנשק במרחב הציבורי, יש כאן אפשרות פז להזרים בזמן קצר למרחב זה כמות לא מבוטלת של כלי נשק זמינים ותקינים, שנמצאים בידי אזרחים שנמצאו כשירים לשאת אותו. כל מה שנדרש זה הנחיה לאפשר החלפת הסטטוס של הנשק בכפוף לאימון הכשרה הזהה לאימון הנדרש לקבלתו הראשונית של נשק חדש.

אך במקום לפרסם ברבים על קיום אפשרות להחלפת הסטטוס של נשק מאחזקה בלבד לנשיאה והחלפת הסטטוס לכל מי שיביא אישור על מעבר ההכשרה, האגף לרישוי מתנה את ההחלפה בפניה אליו,  דבר שגוזל זמן ומטופל לאט. כמו כן, הגיעו לעמותה תלונות רבות על סירוב להחליף את הסטטוס או דרישה להגיש הוכחות לעמידה באחד התבחינים העכשוויים – זאת לאנשים שהנשק בלאו הכי נמצא בידיהם באופן חוקי.

לטעמינו, אלה ספיחים ממדיניות קודמת, כושלת ומזיקה, עיוות של מדיניות השר ופגיעה ביכולת הציבור להגן על עצמו.

אנו מציעים:

לפרסם ברבים שנשק בסטטוס אחזקה יועבר לסטטוס נשיאה אחרי מעבר אימון הכשרה במטווח ושליחת אישור על כך ללשכת רישוי כלי יריה.
 המשך הטיפול יהיה אדמיניסטרטיבי, קצר, טכני באופיו ולא תהיינה התניות נוספות, כגון דרישה לעמוד בתבחינים עדכניים.
שינוי זה יהיה בלתי הפיך, אלא אם אזרח יפנה ביוזמתו ויבקש מעבר לאחזקה.

קבלת הצעתינו תתקן את העוול שנעשה לאזרחים על ידי שינוי חד צדדי של סטטוס של הנשק שלהם, תתאים למדיניות השר ותגביר את מספר אזרחים נורמטיביים חמושים במרחב האישי והציבורי ובכך תשרת את כל עם ישראל בימים לא פשוטים אלו והעוד יותר לא פשוטים שצפיויות לנו

                                                                       העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל