נושאים בטיפול


1
אפר
2016

״תבחין רס״ר במילואים ומטווח העיר בנתניה.״


בעקבות שאלות של חברים רבים, פנה ועד העמותה למנהל אגף רישוי כלי יריה בשאלות בשני נושאים אלו.
תשובותיו:
מי שקיבל לאחרונה רשיון מכוח תבחין רס״ר/קצין במילואים, ויסיים לשרת במילואים, ייאלץ לוותר על הרשיון.
יחד עם זאת, מנהל האגף המליץ לשר לבטל גזירה זו כך שאלו יוכלו להמשיך לחדש את הרשיון ולהמשיך להחזיק בנשק. ההמלצה כוללת גם אי התחשבות בשירות מילואים בהווה ותכלול (כך אנו מקווים) גם כאלו שכבר השתחררו משירות מילואים.
כאשר תאושר המלצה זו, היא תפורסם באתר המשרד.
ועד העמותה ימשיך להלחם למטרה זו.
לגבי מטווח העיר בנתניה- המנהל אישר שאכן קיימת בעיה עם בית עסק זה, ולא הרחיב מעבר לכך. אין מה לעשות אלא להמתין לסיום הטיפול בבעיה ע״י המשרד לבט״פ.
 


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל