נושאים בטיפול


9
דצמ
2015

ההמלצה של רח"ט האבטחה לטובת תבחין "ההמלצה פרטנית"

לאחרונה פנו אלינו מספר חברים עם בעיות של חוסר עקביות בטיפול בבקשות שלהם לקבלת ההמלצה של רח"ט האבטחה לטובת תבחין "ההמלצה פרטנית" גם חלק מבקשות שהעמותה עזרה לנסח ולשלוח נתקלו בבעיות דומות.

מה שקרה הוא שבזמן שחלק מפונים קיבלו את ההמלצה והופנו ללשכת הרישוי להמשך טיפול ע"פ התבחין) חלק אחר של בקשות לא נענו כלל או נענו בצורה לא עקבית / סותרת את מה שיכול להשתמע ממה שפורסם באתר משרד הבט"פ. מהתגלגלות העניינים ניתן היה להסיק כי ככל הנראה לאור ריבוי הפניות היה שינוי בנוהל המשטרתי הפנימי שמגדיר את צורת הטיפול בבקשות להמלצה. מטבע הדברים הנוהל לא פורסם לציבור הרחב.

לאור המצב פנינו ללשכת רח"ט האבטחה בצורה רישמית העמותה וביקשנו לקבל נוהל מסודר לקבלת ההמלצה בהתאם לתבחין "המלצה פרטנית". 
לשמחתינו בקשתינו לקבלת הנוהל קיבלה מענה מיידי.

להלן הנוהל החדש והרישמי כפי שנמסר לנו מחויבת האבטחה:

1. האזרח המבקש לקבל את המלצת רח"ט האבטחה יפנה באופן אישי לקצין רישוי תחנתי לפי מקום מגוריו ויתאר בפניו את בקשתו המלווה בניירת המחזקת את הבקשה (שזה, פחות או יותר, מה שעד עכשיו היינו שולחים ישירות ללשכת רח"ט האבטחה).

2. קצין הרישוי נמצא ת"פ רח"ו האבטחה ופועל בהתאם להנחיותיו גם בנושא ההמלצות. הקצין ישוחח עם המבקש ויבקש השלמות חומר/אישורים וכו' לפי שיקול דעתו.

3. היה וקצין רישוי קיבל את הבקשה, הבקשה תועבר דרך מפקד התחנה ללשכת רח"ט שהוא הסמכות החליטה על ההמלצה בהתאם לתבחין והוא יתן את ההמלצה המבוקשת אם היא נראית לו מוצדקת. היה וההמלצה מתקבלת האזרח ממשיך את הטיפול מול לשכת הרישוי של משרד הבט"פ (קרי הגשת בקשה לרישיון המלווה בהמלצת רח"ט וכל האישורים הנדרשים ע"פ נוהל הגשת הבקשה לרישיון חדש).

אנחנו, העמותה, עדיין נעמוד לרשות חברי העמותה, נבחן כל מקרה לגופו ונעזור בניסוח מכתב הפניה, כפי שעשינו עד היום. פשוט עכשיו אותו המכתב יועבר על ידי האזרח לקצין רישוי ולא ישלח ללשכתו של רח"ט האבטחה כפי שזה נעשה עד היום.

בברכת חג שמח,
חברי ועד העמותה.


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל