נושאים בטיפול


11
נוב
2015

מכתב לראשי מפלגות - מכתב שהופנה לראשי מפלגות לפני הבחירות האחרונות

אל: ראש מפלגת.........

 הנדון: יחס מפלגתך לזכות הגנה עצמית לאזרחי ישראל.

במצב המדורדר והממשיך להדרדר של הבטחון האישי של אזרחי ישראל אין מנוס מלקבוע בחוק יסוד את הזכות של האזרח להגנה העצמית, שזו זכות שאינה פחותה מזכויות היסוד האחרות, כגון כבוד האדם וחרותו, חופש התנוע, הדיבור והעיסוק.
על מנת להבטיח את יישום המעשי של הזכות להגנה עצמית יש לאפשר לאזרחים נורמטיביים בעלות על אמצעים לכך, קרי כלי יריה ברישוי פרטי.
מעבר להגנה עצמית ברמת הפרט, אזרחים נורמטיביים חמושים משמשים כמכפלת כוח לזרועות הבטחון הרשמיים בעתות חרום, בהם זרועות הבטחון אלו אינם יכולים לכסות את כל המרחב הציבורי כל הזמן.
בצער רב יש לציין שבשנים האחרונות צומצמה כמות הנשק החוקי שבידי האזרחים הנורמטיביים בכ-60000 יחידות, מה שהוסיף את אותו מספר משפחות למאגר החשופים לכל מפגע אפשרי וזה מבלי שהדבר תרם משהו לצמצום בשימוש בנשק חם בפעילות פלילית וחבלנית .
מדיניות הרישוי אינה קונסיסטנטית ומושפעת מאופנות מגבילות מצד אחד ומארועים בטחוניים מצד שני ולמעשה נעה כמטוטלת מקיצוניות לקיצוניות בין הקצבות הללו.
העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל משמשת כפה לכל אלה המחזיקים עדיין בכלי יריה ברישוי פרטי, כל אלה המעונינים בכך, אך אינם זוכים בו ולכל אלה שהיו יכולים להיות מוגנים אך תחת זאת חוששים לנסוע באוטובוס או ללכת לבית כנסת. מספרם של כל אלה עובר, להערכתינו, את חצי מיליון אזרחים.
לקראת הבחירות המתקרבות התקבלה בעמותה ההחלטה להמליץ לאזרחים להכניס לשיקולי ההצבעה שלהם גם את השיקול של יחס המפלגות לנושא הזכות להגנה עצמית.
על מנת לקבל בסיס איתן להמלצה זו, נבקש להודיע לנו, האם מפלגתך:

מתחייבת להעלות  את חוק יסוד הזכות להגנה עצמית ו/או לתמוך בחוק כזה אם יועלה על ידי מפלגה אחרת וזאת ללא שיקולים קואליציוניים.
מתחייבת לפעול למען שינוי שיטת התבחינים המתירה הנוכחית (המתירה רישוי נשק פרטי לפי "לכולם אסור חוץ למי שאישרנו") לשיטה פוסלת ( "לכל מי שמעונין ומסוגל מותר, חוץ ממי שיש לגביו תבחינים פוסלים").

פירוט השיטה, כולל רשימת תבחינים פוסלים ודרישות ההכשרה, יישלח אליכם לפי בקשתכם או יוצג בפגישה אישית עם נציג העמותה.

מתחייבת לפעול לחקיקת דוקטרינת "ביתי הוא מבצרי" ו/או לתמוך בחוק כזה אם יועלה על ידי מפלגה אחרת וזאת ללא שיקולים קואליציוניים.

נודה לכם על תשובתכם המהירה, רצוי תוך שבוע-שבועיים.
אנו נכבד גם תשובה שלילית לשאלות אלו ונמליץ בהתאם.
התעלמות ממכתב זה אוטומטית יקטלג את מפלגתך בין מתנגדי הזכות של האזרח הישראלי להגנה עצמית .

                                                  

העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

 


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל