נושאים בטיפול


19
פבר
2016

איסור שימוש בנשק שאינו משטרתי על ידי מתנדבים

אל:ראש אג"מ מ"י

   רמ"ד אמל"ח

מאת: העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל.

הנדון: איסור שימוש בנשק שאינו משטרתי על ידי מתנדבים

ככלל, העמותה לקידום תרבות הנשק אינה עוסקת בנשק אירגוני, אלא מטפלת בבעיות הנוגעות בנשק ברישוי פרטי. הסוגיה המדוברת אומנם מתרחשת בתוך משטרה - אירגון ממלכתי, אך יש לה השלכות חמורות על רישוי נשק פרטי של אזרחים רבים המתנדבים בו.
לאחרונה פורסמה הנחיה האוסרת על המתנדבים להופיע לפעילות משטרתית עם נשק שאיננו משטרתי/צה"לי.
בסיס לקבלת החלטה הזאת – טענה שאין אפשרות לפקח על תקינות הנשק הפרטי של המתנדבים ועל הרישוי שלו.
ידוע לנו שהפעלת ההוראה הזאת נדחתה ל- 1.4.2016, ממה שידוע לנו – בעקבות חוסר בנשק משטרתי ובציוד הקפי (מחסניות, נרתיקים, פונדות) עבורו. במשתמע – מ"י תצטרך להכנס לתהליך הצטיידות לא מתוכנן ולא מתוקצב מראש בציוד ובנוסף- לאימון המתנדבים בסוגי הנשק הרלוונטיים. איננו מתכוונים לדון בהבט זה בהיותו עינין פנים  אירגוני של המשטרה.
הנחיה זו עלולה לפגוע באופן בלתי הפיך בסיכויי אזרחים רבים לקבל רישיונות לנשק פרטי או אף לשמור על הרישיונות הקיימים.
אנו ממליצים בחום לשקול שנית נחיצות הנחיה זאת מנימוקים הבאים:

אנו לא רואים כל קושי לפקח על רישוי כלי יריה של המתנדבים: מספיק להנחות את המתנדבים להציג רישיון נשק תקף במהלך הרישום לפעילות.
לגבי תקינות הנשק: בדיקת תקינותו היא חלק מתהליך חידוש הרישיון המתבצע אחת   ל-3 שנים. 

מבחינה עקרונית אנו לא רואים הבדל גדול בין בדיקת תוקף רשיון הנשק ותקינותו ובדיקת תוקף רישיון ותקינות של כלי רכב של המתנדבים ביחידות הג'יפים וטרקטורונים (פרט לכך שטסט לרכב מבוצע אחת לשנה ולנשק אחת לשלוש שנים). לא התבשרנו על החלטה לאסור שימוש ברכבי מתנדבים בגלל אותם נימוקים שבגללם נאסר עכשיו שימוש בנשקם.

בזמן האחרון נעשתה על ידי אגף לרישוי כלי היריה הרחבה של התבחינים עלפיהם אזרח זכאי לקבל רישיון לאקדח. נשקלת גם תחיית תבחין התנדבות של 3 שנים במשא"ז. אם המשטרה תאסור על שימוש בנשק פרטי של המתנדבים לצרכיה, זה מייד ינוצל לביטול תבחין זה וכל מתנדב שקיבל את רישיונו על פיו בזמנו, כשעוד היה קיים  והחזיק בנשקו פחות מ-10 שנים, רשיונו יישלל בנימוק של אי עמידה בעילה. הוא  יאלץ להפרד מנשקו, לרוב ללא תמורה כלשהי. מעבר להפסד כספי, זה ישאיר (בעיקר) את מתנדבי הסיור והבילוש חשופים לאיומים אפשריים מצד עבריינים איתם הם נאלצים לבוא במגע לא ידידותי מטעם המשטרה. קשה לצפות שמתנדבים כאלה יהיו אסירי תודה למשטרה על כך.
חמור במיוחד מצבם של מתנדבי כיתות כוננות של מג"ב. רבים ממתנדבים אלו רכשו מכספם רובים צבאיים באלפי – לפעמים עשרות אלפי - שקלים רק לצורך ביצוע משימותיהם במג"ב. רשיונות לרובים אלו ניתנים רק על בסיס היותם בכיתות כוננות ותקפים רק כל עוד המתנדב פעיל. איסור שימוש בנשק זה (בהיותו פרטי) לצרכי המשטרה יגרום לביטול בו-זמני של כל הרשיונות הללו ולהפסדים כבדים לאותם מתנדבים בהעדר יכולת השוק לספוג את כל הרובים הללו.

יש יתרון מבצעי בכך שכל מתנדב ייצא לפעילות עם נשק שנוח לו, שמלכתחילה נבחר על בסיס פרמטרים של גודל ומשקל, שהאיש מחזיק אותו מספר שנים, התאמן בו, רגיל למשקל ומהלך ההדק, עוצמה הנדרשת לדריכתו ולהתנהגותו בירי- ובוטח בו. זאת לעומת המצב שבו הוא מגיע למשמרת, מקבל כל פעם אקדח אחר, לא בהכרח מתאים לו מבחינת גודל הידית,  לא מוכר לו מבחינת כל המאפיינים שהוזכרו במשפט קודם. מכאן – חוסר בטחון בנשק שעלול להיות מתורגם להיסוס בהפעלתו גם כשהדבר הכרחי מבחינת הנתונים  בשטח  ויש בסיס חוקי איתן לירי. מכאן קצרה הדרך להאשמות על כך שהמשטרה לא פעלה כנדרש וכיו"ב.
מפניות רבות של המתנדבים לעמותה אנו עדים להתמרמרות וזעם בקרב המתנדבים עקב הגזירה. כפי שהתבטא אחד הפונים (כנראה מהבילוש...): "אני מרגיש כמו מקור שהפקירו אותו בתום ההפעלה". רבים התבטאו שאין בכוונתם להשאר במשטרה אם הגזירה הזאת תצא לפועל.
לאור הנימוקים לפרסומה, איננו מצליחים לראות שום תועלת בהנחיה זו ואיך היא תשרת את המשטרה. לעומת זה, אנו זיהינו את פוטנציאל הפגיעה שלה במתנדבים בהבט של אובדן של כלי הנשק הפרטיים שלהם, אובדן תחושת הבטחון שלהם ואמון במערכת והתוצאות השליליות  הנוספות שיהיו לה.
לאור זה אנו כעמותה הדואגת לזכותו של האזרח להגנה עצמית ובעלות על אמצעים לכך פונים אליכם לבחון מחדש את ההנחיה הזאת ולשקול לגנוז אותה לצמיתות, במיוחד לאור העובדה שהיא עדיין לא נכנסה לתוקף.

 

                                                                              בברכה,

                                                          העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

 

 

 

 

 

 

 


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל