מאמרים


17
אוק
2014

המכון למדיניות נגד טרור - נייר עמדה בנושא רישוי נשק בישראל

נייר עמדה בנושא מדיניות רישוי הנשק בישראל
לשינויים בתבחינים ובמדיניות רישוי הנשק בישראל, כחלק מתהליך הערכה מחדש שמקיים המשרד
לביטחון הפנים, עשויות להיות השלכות על ההיערכות האזרחית הישראלית, בין השאר על אופן
ההתמודדות עם הטרור. במסגרת זו, החליט המכון למדיניות נגד טרור (ICT ) במרכז הבינתחומי
הרצליה, להקים צוות חשיבה המורכב מבכירי מערכת הביטחון לשעבר שמטרתו לבחון את הסוגיה, את
המדיניות הנוכחית ואת השינוי המתוכנן במדיניות. המלצות הצוות גובשו לכדי נייר עמדה זה.

 


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל